INVITASJON ÅPENT HUS HOS HERMLE 08 – 11 mai 2019

INVITASJON ÅPENT HUS HOS HERMLE 08 – 11 mai 2019

Bli med oss til Hermle i byen Gosheim i Tyskland!

Hermle produserer 5-akse fresemaskiner med unik fleksibilitet!

I løpet av fire dager presenterer leverandøren sitt innovative maskinprogram.

  • Interessante foredrag fra produktmiljøet
  • Omvisning på fabrikk
  • Mer enn 30 maskiner utstilt
  • Spesialutilling av spennteknikk, software og tilleggsutstyr
  • Demokjøringer av ulike freseteknikker
  • Bli mer kjent med Hermle sine ulike modeller

Samtlige Hermle modeller har basis i det stabile, multifunksjonelle maskinfundamentet. De har fast, vertikal fresespindel med bevegelse i de lineære aksene X, Y, Z og bordet/arbeidsstykket beveges i de roterende aksene A og C. Denne konstruksjonen gir bedre nøyaktighet og stabilitet som er viktig ved 5-akse bearbeiding og ble av Hermle utviklet allerede tidlig på 90-tallet. Hermle regnes derfor som en av pionerene innen 5-akse bearbeiding.

Med kun ni modeller, alle med samme konsept har man lykkes i å erobre stadig nye markedsandeler.

STED: 

Gosheim i Tyskland

Reisens varighet:

Vi ser for oss fly tur/retur Norge – Tyskland, en overnatting og en dag på messen

Link til Hermle invitasjon

Ved interesse, ta kontakt med våre selgere

Du kan også kontakte oss på telefon nummer 35 50 35 00

Les mer om Hermle her