7 grunner for en Hermle, Nøyaktighet og stabilitet

7 grunner for en Hermle, Nøyaktighet og stabilitet

1. Maskineringssentre som gir bedre nøyaktighet og stabilitet

Når det gjelder å sikre at et sluttprodukt fungerer perfekt, kan toleranser på bare noen få my i en enkelt komponent gjøre hele forskjellen. Hermle maskineringssentre skiller seg ut på grunn av størst mulig mekanisk presisjon kombinert med Hermle-typisk stabilitet og nøyaktighet i alle tre eller fem akser

Les mer her

eller les mer på Hermle sin nettside