7 grunner for en Hermle, Fleksibilitet

7 grunner for en Hermle, Fleksibilitet

4. Maskineringssentre med unik fleksibilitet

5-akse maskineringssentre med unik fleksibilitet og smidighet.

Ikke alle maskiner er i stand til å behandle svært komplekse komponenter med utfordrende spesifikasjoner. Dette er ikke noe problem for Hermles 5-akse maskineringssentre.

Spesielt når det gjelder komplekse arbeidsstykker med utfordrende geometrier gir en 5-akse maskin store fordeler. Maskinene har fast, vertikal fresespindel med bevegelse i de lineære aksene

X, Y, Z og bordet/arbeidsstykket beveges i de roterende aksene A og C. Dette gjør maskiner fra Hermle utrolig fleksible.

 

Les mer her

eller les mer på Hermle sin nettside